Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΠΕΡΙ... ΑΛΗΘΕΙΑΣ


ΝΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ἀκοῆς μας 
  • Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Ἐσὺ ποὺ ἀφουγκράζεσαι τοὺς ὁποιουσδήποτε στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἀκοῦς καὶ τοὺς ψιθύρους ἀκόμα τῶν χειλέων μας, θὰ θέλαμε, πρωτίστως, νὰ Σὲ εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς ἀκοῆς.
  • Μ’ αὐτό, δίνεις τὴν δυνατότητα, σὲ ἐμᾶς, τὰ πλάσματά σου, ν’ ἀκοῦμε τὰ κελαϊδίσματα τῶν πτηνῶν, τὸ πέρασμα τοῦ ἀνέμου, τὸν φλοῖσβο τῆς θάλασσας, τὸν ρυθμικὸ παιχνίδισμα τῆς βροχῆς.
  • Μέσῳ τῆς ἀκοῆς ποὺ μᾶς χαρίζεις, μποροῦμε καὶ συνεννοούμαστε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, ἀκοῦμε τὶς χρήσιμες συμβουλές τους, μορφωνόμαστε μὲ ἐφόδια ἀπαραίτητα γιὰ τὸ μέλλον μας. Κυρίως, ἀκοῦμε τὸν Θεῖο Σου λόγο στὸν Ἱ. Ναό σου, ἀλλὰ καὶ παντοῦ, ἀφοῦ ὑπάρχει ἄφθονος σήμερα μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας.
  • Κάνε, σὲ παρακαλοῦμε, νὰ εἴμαστε πρόθυμοι στὰ πνευματικὰ ἀκούσματα ποὺ τρέφουν τὴν ψυχή μας, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως «ἀργοὶ» καὶ ἀσυγκίνητοι στὶς σύγχρονες «σειρῆνες» τῆς ἐποχῆς μας.
  • Διῶξε, Κύριε, τὴν περιέργεια, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς  βλάψει, καὶ ἀντικατάστησέ την μὲ τὴν καλὴ περιέργεια στὸ νὰ πληροφορούμαστε δηλ. τί Ἐσὺ θέλεις. Ἀνάδειξέ μας  ἀνθρώπους «ταχεῖς εἰς τὸ ἀκοῦσαι» τὸ θέλημά Σου, ἀλλὰ καὶ «ποιητές» τοῦ Νόμου Σου. Ἄνοιξε τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ὦτα τῆς ψυχῆς μας ὥστε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὶ Ἐσὺ ἐννοοῦσες μὲ τὸ «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
  • Βούλωσε τὰ αὐτιά μας ἀπὸ ἐρεθίσματα περιττά, ἄσεμνα, ρυπαρά. Ἀντικατάστησε, ἰδιαιτέρως, τὴν κοσμικὴ μουσικὴ ποὺ μᾶς ἀναστατώνει καὶ μᾶς κατεβάζει πνευματικά, μὲ ἤχους καὶ μελωδίες ποὺ μᾶς ἐξυψώνουν καὶ γαληνεύουν τὴν ψυχή καὶ ὅλες τὶς αἰσθήσεις μας.
  • Τέλος, σὲ ἱκετεύουμε, ἀξίωσέ μας ὥστε ἀγωνιζόμενοι μὲ χαρὰ στὴν ζωή αὐτή, καὶ συμμορφούμενοι μὲ ζῆλο στὶς Θεῖες Σου Ἐντολές, ν’ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ στόμα Σου κατὰ τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως τὸ «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ !  εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου, εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν».      ΑΜΗΝ.

Ἁγιογραφικά ἈναγνώσματαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Ἰακώβου Β΄(2)11-12
2. Ἰακώβου Β΄ 13
3. Ἰακώβου Β΄ 14
4. Ἰακώβου Β΄ 15-17
5. Ἰακώβου Β΄  18-19
6. Ἰακώβου Β΄ 20-23
7. Ἰακώβου Β΄ 24-26
8. Ἰακώβου Γ΄(3) 1
9.  Ἰακώβου Γ΄ 2-3
10. Ἰακώβου Γ΄ 4-6
11.΄ Ἰακώβου Γ΄  7-8
12.Ἰακώβου Γ΄ 9-11
13. Ἰακώβου Γ΄ 12
14. Ἰακώβου Γ ΄ 13
15. Ἰακώβου Γ΄ 14-16
16. Ἰακώβου Γ΄ 17- 18
17. Ἰακώβου Δ΄ (4) 1-2
18. Ἰακώβου Δ΄  3-5
19. Ἰακώβου Δ΄ 6
20. Ἰακώβου Δ΄  7
21. Ἰακώβου Δ΄  8
22. Ἰακώβου Δ΄  9
23. Ἰακώβου Δ΄  10
24. Ἰακώβου Δ΄  11-12
25. Ἰακώβου Δ΄  13-16
26. Ἰακώβου Δ΄  17
27. Ἰακώβου Ε΄(5) 1-3
28. Ἰακώβου Ε΄ 4-6
29. Ἰακώβου Ε΄ 7-8
30. Ἰακώβου Ε΄ 9
31. Ἰακώβου Ε΄ 10-11
 

Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ξεκινάει καί φέτος μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς . Στόν εὐχάριστο χῶρο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης», στὴν Κόνιτσα, θά παραδίδονται τά μαθήματα καί στήν συνέχεια θά ἔχουν τήν εὐκαιρία, ὅσοι θέλουν, νά ψυχαγωγοῦνται.
          Παραδίδονται μαθήματα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μάθουν Πρακτικά τήν Βυζαντινή Μουσική καί τό Ἐκκλησιαστικό Τυπικό, καθώς καί μέ βυζαντινά φθογγόσημα, πού εἰδικά φέτος θά ξεκινήσει νέο τμῆμα γιά ἀρχαρίους.
          Ἐπιπλέον εὐκαιρία ἀποτελεῖ καί ἡ συμμετοχή στήν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἑτοιμάζει ἐκδηλώσεις διανθισμένες μέ Παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια, συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων, καί Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους. Περισσότερα μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὸ μπλόγκ τοῦ Τομέα Νεότητας  http://youthimdpk.blogspot.gr/

          Οἱ ἐγγραφές καί τά μαθήματα γίνονται ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ μία φορά τήν ἑβδομάδα.
          Γιά περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο 26550-25029 & 22882

Δεῖτε κάποιες ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς


Ἐκδήλωση κατὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης στὴν Κάτω Κόνιτσα (21/5/2017)


Ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα γιὰ τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμὸ (4-12-2016)

190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Παπαφλέσσα στὸ Μανιάκι(1825-2015)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2016/03/blog-post_16.html


Καλοκαιρινὴ ἐκδήλωση στὴν Βήσσανη Πωγωνίου (10.8.2015) http://youthimdpk.blogspot.gr/2015/08/blog-post_81.html


20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (1994-2014)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2014/12/20.html


Ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα γιὰ τὰ  300 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-2014)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2014/08/1714-2014-300.html

Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 170 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη (1843-2013)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2013/12/170-1843-2013.html


Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κόνιτσας (24-2-1913)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2012/02/blog-post_22.html
http://youthimdpk.blogspot.gr/2012/02/blog-post_22.html