Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΓΙ ΑΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


ΑΠΟ ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ....!

ΑΠΟ  ΗΜΕΡΑ  ΤΙΜΗΣ  ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ  Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕ  ΗΜΕΡΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ
  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ   ΟΧΙ  ΜΟΝΟΝ ....!

Ὁ Τομέας Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν καθιερωμένη, πλέον, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιεῖ κάθε χρόνο, τιμῶντας ἕνα ἐθνικὸ ἤ θρησκευτικὸ γεγονός ἤ καὶ πρόσωπο, θέλησε φέτος νὰ στρέψει τὴν σκέψη της στοὺς προστάτες τῆς Παιδείας μας, τοὺς δικούς της προστάτες, ὅπως ἔλεγε καὶ στὴν πρόσκληση, τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο διοργάνωσε ἕνα τριήμερο ἐκδηλώσεων (28 ἕως καὶ 30/1/2018), ποὺ τὸ προετοίμασαν μὲ πολὺ μεράκι καὶ χαρὰ οἱ ἐκπαιδευτκοὶ τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης, ἀλλὰ καὶ οἱ μαθητές. Μάλιστα συμμετεῖχαν μαθητὲς ὅλων τῶν Σχολείων τῆς πόλης καὶ ἀξίζει γι’ αὐτὸ νὰ ἐπαινεθοῦν. Τὴν 1η μέρα, Κυριακὴ 28/1 τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε μεγάλη ἐκδήλωση στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Κονίτσης. Τὴν 2η μέρα, 29/1 ἐτελέσθῃ ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν μὲ τὴν ἀνάγνωση λόγου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου μὲ τίτλο «Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του, κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὸν ἀδικήσει».
Τὴν 3η ἡμέρα, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέσθη Πολυϊερατικὴ Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία. Τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων συμμετεῖχαν στὸ Ψαλτήρι καὶ ντύθηκαν ἱερόπαιδες, ἐνῷ ἀρκετὰ ἦταν αὐτὰ ποὺ κοινώνησαν.Ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία,  Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν εὐεργετῶν τῆς Παιδείας, ἐξεφωνήθη λόγος καὶ ἐμοιράσθη στοὺς μαθητὲς μία πλαστικοποιημένη εἰκονίτσα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν γιὰ τὸ γραφεῖο τους. Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς παρέλαβαν ἕνα ὡραῖο περιοδικὸ ποὺ ἐμπεριεῖχε μία προσευχὴ ποὺ ἀναφερόταν στοὺς κοπιῶντες στὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς μας Παιδείας.
          Σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Κονίτσης μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι διέφερε ἀπὸ ἄλλες ἑορτές. Στὴ ρύθμιση τοῦ ἤχου, τῶν προβολῶν, τῶν φώτων μετεῖχαν παιδιὰ τοῦ Λυκείου. Στὴν ὀργάνωση ποὺ ἀφοροῦσε τὴν διακόσμηση,  τὶς ἀπαγγελίες καὶ τὸ θεατρικὸ τὶς ἀνέλαβαν ἐκπαιδευτικοί. Τὴν σύντομη ὁμιλία τὴν ἐκφώνησε Γυμνασιάρχης τῆς περιοχῆς τῶν Ἰωαννίνων, ὁ κ. Τσακτσίρας Δημήτριος, μὲ θέμα : «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀσύγκριτοι παιδαγωγοί». Τὴν ἔκθεση ζωγραφικῆς καθὼς καὶ τὸ ἐνθύμιο ποὺ ἐδόθη στοὺς ἐπισήμους, τὰ ἐπιμελήθηκαν τὰ παιδιὰ ποὺ μετεῖχαν στὸ ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως) Δήμου Κονίτσης. Ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου» παραρτήματος Κονίτσης, συγκίνησε, ἀφοῦ ἐπισήμαναν, μὲ τοὺς χοροὺς τῆς Καππαδοκίας ποὺ χόρευσαν, τὴν καταγωγὴ τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν (Βασίλειο καὶ Γρηγόριο) ὅτι καὶ αὐτὰ θέλουν νὰ προσφέρουν στὴν ὡραία αὐτὴ πανδαισία, ντυμένα μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές. Ὕμνοι καὶ τραγούδια πρὸς τιμὴν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν – ποὺ κάποια ἀκούστηκαν γιὰ πρώτη φορά - ὀμόρφυναν τὴν βραδυὰ, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μία μετεῖχαν τρεῖς χορωδίες (μὶα ἀνδρικὴ καὶ δύο παιδικὲς ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ παιδιὰ τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ παρουσία 12 μουσικῶν ὀργάνων (λαοῦτα, κιθάρες, βιολί, κλαρίνο, τουμπερλέκι, ἁρμόνιο, ἀκκορντεόν, μπουζούκι) γλύκανε τὴν ἀτμόσφαιρα.  Ἰκανοποίηση δόθηκε στοὺς ἀκροατὲς καὶ στὴν αἴσθηση τῆς ὀσφρύσεως, ἀφοῦ ἐνῷ ἡ χορωδία ἔψαλλε Μεγαλυνάρια ἐκ τῆς Παρακλήσεως τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, δύο παιδιὰ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ κόσμου», παρουσιάσθηκαν στὸν διάδρομο τῆς σκοτεινῆς αἴθουσας,  τὸ μεγαλύτερο ντυμένο μὲ παραδοσιακὴ στολὴ τῆς Καππαδοκίας κρατῶντας θυμιατήρι μὲ εὔοσμο θυμίαμα καὶ τὸ μικρότερο ἔχοντας τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὸ χέρι. Προχώρησαν πρὸς τὴν εἰκόνα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν θυμιάτισαν, ἔκαναν ὑπόκλιση στοὺς Ἁγίους καὶ ἀπεχώρησαν.
          Ὁ κόσμος εἶχε γεμίσει τὴν αἴθουσα, τηλεοπτικὸ κανάλι ἀποθανάτιζε τὴν ἐκδήλωση καὶ παρουσιάστηκε στοὺς παρευρισκομένους, ἐπισήμους καὶ μή, τὸ θαυμάσιο θεατρικὸ «Μέγας Βασίλειος : Ἕνας ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος». Ὁ Ἅγιος τῆς Καισαρείας ἀπολογεῖτε στὸν Ἔπαρχο μὲ ἀρετὴ καὶ τόλμη. Καὶ νικάει, διότι «μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει». Μία σειρὰ προβολῶν ποὺ θ’ ἀκολουθήσει θὰ καταδείξει πὼς ὁ σωστὸς χριστιανὸς εἶναι καὶ ἀληθινὸς πατριώτης. Μέσα ἀπὸ λόγους καὶ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν παρουσιάστηκε τὸ αὐτονόητο, ποὺ στὶς μέρες μας, δυστυχῶς, ξενίζει κάποιους, ὅτι ὀφείλουμε νὰ μιλοῦμε, ὡς Ἕλληνες πολίτες τοῦ τόπου αὐτοῦ, γιὰ τὴν πατρίδα μας, νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἱστορία της καὶ νὰ μετέχουμε σὲ συλλαλητήρια καὶ σχετικές ἐκδηλώσεις. Τὸ πατριωτικὸ θερμόμετρο ἀνὲβηκε περισσότερο μὲ τὸ κλείσιμο τῆς Ἐκδηλώσεως ἀπὸ τὸν τ. Λυκειάρχη Ἰωάννίνων καὶ Φιλόλογο κ. Στέφανο Βακάλη ποὺ παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπ’ ὅσα ἄκουσε τόνισε τὴν οὐσιώδη καὶ ἀπαραίτητη σημασία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι τοῦ πολιτισμοῦ.
          Ἡ ἐκδήλωση πλέον ἀπὸ ἡμέρα τιμῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν μετετράπη, λόγῳ τῶν γεγονότων τῶν ἡμερῶν ( πρόκληση Σκοπίων γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας) σὲ ἡμέρα  ἐθνικῆς ἀνατάσεως γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ ὄχι μόνο. Τὸσο τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τῶν παρευρισκομένων ἐνθουσιάστηκε, ὥστε ἡ Ἐκδήλωση νὰ κλείσει μὲ τὸ «Μακεδονία ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ Χώρα» καὶ μὲ τὸν Ἐθνικό Ὕμνο.


(Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός)

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ἁγιογραφικἀ Άναγώσματα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Α΄Πέτρ.Ε΄(5)13-14
2. Β΄ Πέτρ. Α΄(1) 1-2
3. Β΄ Πέτρου Α΄ 16
4. Β΄ Πέτρου Α΄ 1-2
5. Β΄ Πέτρου Α΄ 3-4
6. Β΄ Πέτρου Α΄ 5
7. Β΄ Πέτρου Α΄ 6
8. Β΄ Πέτρου Α΄ 7
9. Β΄ Πέτρου Α΄ 8-9
10.Β΄ Πέτρ. Α΄10-11
11. Β΄ Πέτρ. Α΄ 12-15
12 Β΄ Πέτρ. Α΄ 16-17
13. Β΄ Πέτρ. Α΄ 18-19
14.Β΄Πέτρ. Α΄20-21
15. Β΄ Πέτρου Β΄(2) 1
16. Β΄ Πέτρ. Β΄ 2-3
17. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 9  
18. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 10
19. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 11
20. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 12
21. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄13-16
22. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄17-19
23. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄20-21
24. Β΄ Τιμόθ. Α΄(1)1-2
25. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 3-5
26. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 6-7
27. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 8-11

28. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 12-13

Δελτίο Τύπου γιά θέματα ἐπικαιρότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου


ν Δελβινακί τ 29η ανουαρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
κανε τίς κόλουθες δηλώσεις:

«Δέν ξέρει κανείς ν πρέπ νά γελάσ νά κλάψ, μέ τά σα διαδίδουν διάφοροι φιλοκυβερνητικοί παράγοντες σχετικά μέ τίς λληνοαλβανικές σχέσεις. τσι: Α) Πανηγυρίζει Κυβέρνηση, διότι, λέει, λβανία χορήγησε τήν λβανική πηκοότητα στόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο κ. ναστάσιο. λλά ατό ταν ατονόητο καθκον τς κυβερνήσεως τς γείτονος πρός τόν νθρωπο ατό. Διότι ταν τό Οκουμενικό Πατριαρχεο το νέθεσε τήν ποιμαντορία τς λβανικς κκλησίας, ποιά κκλησία πρχε κε; λα ταν στάχτες, πως τά εχε μεταβάλει κομμουνιστική λαίλαπα το νβέρ Χότζα καί το Ραμίζ λία. μως, Μακαριώτατος κ. ναστάσιος, ξεκινντας πό τό μηδέν κατώρθωσε νά πετύχ μέχρι σήμερα τό θαμα τς νασυστάσεως τς κκλησίας τς γείτονος, παρά τήν ποικιλότροπη πονόμευση το ργου του πό ξτρεμιστικούς κύκλους, λλά καί πό τήν δια τήν λβανική Κυβέρνηση. Καί τώρα, μετά πό τά συχνά πισωγυρίσματά της, λβανία χορηγε στόν ρχιεπίσκοπο τήν λβανική πηκοότητα. λλά ατό δέν χει καμμιά πολύτως σχέση μέ τόν Βορειοηπειρωτικό λληνισμό. κτός κι’ ν πονηρή γειτόνισσά μας ζήτησε πό τήν λλάδα κάποιο ντάλλαγμα μως, λληνική διπλωματία, πειδή εναι «σεμνή», δέν χει κάνει, μέχρι στιγμς, οδεμία σχετική νημέρωση
Β) κόμη καί γιά τήν κταφή τν στν τν ρώων το πους 1940-41 πανηγυρίζει Κυβέρνηση. ν, μως, ατό γίνεται μετά πό πτά (7) λόκληρα χρόνια, φ’ του λβανία πέγραψε τήν σχετική πόφαση, εναι φανερό, τι λλάδα παρακαλοσε λα ατά τά χρόνια τήν γείτονα, κι’ ατή μόλις τώρα, εδόκησε νά δώσ τήν συγκατάθεσή της! φεριμ Εναι, μως, καιρός λλάδα νά ζητήσ νά γίν στρατιωτικό κοιμητήριο καί στήν Κορυτσ. ς τό τολμήσ. Διαφορετικά, ς φήσ τούς κομπασμούς γιά τήν δθεν «περήφανη» ξωτερική πολιτική της.
λλά, μις κι’ λόγος μς φέρνει στήν Κορυτσ, πρέπει νά πομε τι μς προκάλεσε λύπη καί γανάκτηση πληροφορία πό γκυρη καί πολύτως ξιόπιστη πηγή, τι λληνας ΥΠΕΞ κ. Κοτζις, κατά τήν πρόσφατη τριήμερη πίσκεψη στήν λληνική ατή πόλη, δέν καταδέχτηκε νά δ καί νά συνομιλήσ μέ Βορειοηπειρτες τς Κορυτσς. Γιατί μως; Μήπως τυχόν ατή ταν παίτηση τν λβανν «φίλων» του; Καί μήπως στόν βωμό τς … «καλς θελήσεως» τς λβανίας πέναντι στήν λλάδα παξιώθηκε τό λληνικό Βορειοηπειρωτικό στοιχεο τς στορικς πόλεως; Πάντως πως καί νχ τό πργμα, διαμαρτύρομαι ντόνως γι’ ατή τήν παράδεκτη συμπεριφορά το κ. Κοτζι.
ν μέ τέτοια καμώματα (πως βλέπουμε καί γιά τό «Σκοπιανό», δυστυχς) προσπαθε Κυβέρνηση νά δημιουργήσ (λλοίμονο!) «σχέσεις καλς γειτονίας» μέ τήν διόρθωτη λβανία, εναι μακρυά νυχτωμένη. Γι’ ατό, ο διοι ο Βορειοηπειρτες καί σοι τούς γαπον ελικρινά, ς παραμένουν γρυπνοι. Γιατί ο καιροί τρέχουν. ς προσέχουν μέ τεταμένη τήν προσοχή. Γιά τήν σωτηρία τς Βορείου πείρου, τς προαιώνιας ατς λληνικς Γς. Καί μή ξεχννε τι καί ο «Τσάμηδες» παραμονεύουν νά πιστρέψουν στόν τόπο τν γκλημάτων τους».   

                                                                                                         (κ τς ερς Μητροπόλεως)